Ξεκίνησε η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ξεκίνησε εχθές η υποβολή των αιτήσεων για τη νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. € και ενισχύει την ίδρυση νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ