Όταν ήρθαμε σε επικοινωνία με την Σύλια Κόπακα, ξέραμε ότι θα έπρεπε να βάλουμε τα δυνατά μας για να φτάσουμε στο ύψος των περιστάσεων του αρχαιότερου Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο Ηράκλειο. Κάναμε αρκετές συναντήσεις στις νέες εγκαταστάσεις του Φροντιστηρίου με την επιχειρηματία και το προσωπικό και αντιληφθήκαμε τον επαγγελματισμό που διέπει όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Σύντομα καταλάβαμε ότι υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και ξεκινήσαμε με τα social media, τις υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, και τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας ενώ έχουμε ανοίξει την κουβέντα για την πιστοποίηση του Φροντιστηρίου με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1433.

Στοιχεία Έργου


Έτος: 2015


Πελάτης: Σύλια Κόπακα


Κατηγορία Έργου: Digital Marketing, Ασφάλεια στην Εργασία, Συστήματα Ποιότητας


Website: http://www.kopaka.gr/