Σύστημα ποιότητας ISO 9001 για την Μέλισσα ΑΜΚΕ

Σύστημα ποιότητας ISO 9001 για το Δίκτυο Μέλισσα

Σύστημα ποιότητας ISO 9001 για το Δίκτυο Μέλισσα 

Σας ανακοινώνουμε τη νέα συνεργασία της Enverse με το Δίκτυο Μέλισσα!
Η συνεργασία αυτή μας κάνει δίπλα υπερήφανους διότι αφορά ένα δίκτυο μεταναστριών γυναικών στην Ελλάδα που  προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη και την …