Κόστος ISO 50001 - Enverse

Κόστος ISO 50001. Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κόστος ISO 50001

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το Ν.4342/2015 που ενσωματώνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, αυξάνεται ολοένα το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατά ISO …

Woman holding Energy Save paper for ISO 50001

ISO 50001 και συμμόρφωση με το Ν.4342 για την ενεργειακή απόδοση

Τι είναι το ISO 50001;

To ISO 50001 είναι ένα πρότυπο ποιότητας. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που αναπτύσσεται σύμφωνα με αυτό μπορεί να λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση. Δημοσιεύτηκε το 2011 ως μετεξέλιξη του προγενέστερου ΕΝ16001. Η τελευταία έκδοση του ISO …