historyofiso9001

H ιστορία του ISO 9001

H ιστορία του ISO 9001 είναι μια σημαντική γνώση για κάποιον που θέλει να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας. Στο παρακάτω άρθρο έχουμε μαζέψει τα σημαντικότερα ορόσημα στην εξέλιξη του προτύπου.

Εισαγωγή

Οι ρίζες του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων (ISO) μπορούν να ανιχνευθούν πολύ πίσω, στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο! Εκεί εμφανίστηκε η ζήτηση για πρότυπα ασφάλειας στα εργοστάσια τα οποία κατασκεύαζαν εκρηκτικές συσκευές.

Η σειρά προτύπων BS 5750 κυκλοφόρησε το 1979 και ήταν πρόδρομος του ISO 9001.  Οι επιχειρήσεις έπρεπε να συμμορφωθούν τότε με αυστηρές διαδικασίες παραγωγής για να κάνουν τους χώρους εργασίας ασφαλέστερους.

Η Αρχή- ISO 9001:1987

Το πρότυπο ISO 9001 εισήχθη επίσημα το 1987. Oι αρχικές κατευθυντήριες γραμμές ήταν ειδικά προσανατολισμένες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και ήταν ακατάλληλες για πολλούς άλλους τύπους εταιρειών και βιομηχανιών.  Έτσι  δημιουργήθηκε το ISO 9001 για να προσφέρει ένα καθολικό πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας.

1η Αναθεώρηση – ISO 9001:1994

Η πρώτη αναθεώρηση ήρθε το 1994. Η πρόθεση του ISO ήταν να μεταφέρει το επίκεντρο του αρχικού προτύπου σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας που παρακολουθούν και ελέγχουν τα προϊόντα σε κάθε στάδιο της δημιουργίας τους αντί να τα ελέγχουν μόνο στο τελικό στάδιο. Αυτή η αλλαγή επικεντρώθηκε στη διασφάλιση ποιότητας, χρησιμοποιώντας προληπτικές ενέργειες. Τα Συστήματα Ποιότητας, ουσιαστικά, μετακινήθηκαν από μια κατάσταση «θεραπείας» σε μια κατάσταση «πρόληψης».

ISO 9001:2000

Το 2000, το ISO 9001 άλλαξε και πάλι. Ο σκοπός αυτή τη φορά ήταν να απλοποιήσει τις διαδικασίες και την τεκμηρίωση του. Ένας άλλος στόχος αυτής της αναθεώρησης ήταν να αυξηθεί η συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης προκειμένου να ενσωματωθεί ο ποιοτικός έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση, συνδέοντας όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της εταιρείας. Ο τελικός στόχος αυτής της έκδοσης ήταν να αυξήσει την αποτελεσματικότητα μέσω της χρήσης των μετρήσεων απόδοσης της διαδικασίας, όπου η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας και η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών έγινε πρωταρχικής σημασίας.

ISO 9001:2008

Οι αλλαγές στο ISO 9001 που έγιναν στην έκδοση ISO 9001:2008 ήταν μικρές σε σύγκριση με τις προηγούμενες. H σημαντικότερη ήταν ότι έγιναν σαφέστερες διευκρινίσεις στα υπάρχοντα πρότυπα, για να ενισχυθεί η συνέπεια με άλλα πρότυπα ISO (ISO 14001), χωρίς να εισαχθούν νέες απαιτήσεις.

ISO 9001:2015

Η πιο πρόσφατη αλλαγή στην ιστορία του ISO 9001 ήρθε το 2015, αφού αποφασίστηκε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία δομή για όλα τα πρότυπα ISO. Αυτή η αναθεώρηση έκανε επίσης το πρότυπο λιγότερο γραφειοκρατικό από τις προηγούμενες εκδόσεις, εστιάζοντας πολύ περισσότερο στην απόδοση. Για πρώτη φορά εισήχθησαν οι έννοιες τις διαχείρισης διακινδύνευσης και των τεκμηριωμένων πληροφοριών που ενσωμάτωσαν αντίστοιχες ανάγκες  από προηγούμενες εκδόσεις. Το πρότυπο θεωρείται τώρα ως ένα συνεχώς εξελισσόμενο έγγραφο. Επεξεργάζεται και ενημερώνεται συνεχώς με τη συμβολή πολλών επιτροπών και οργανισμών. Συμπεριλαμβάνει τεχνογνωσία διαχείρισης ποιότητας από όλο τον κόσμο, προκειμένου να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο συναφές με τις παγκόσμιες επιχειρήσεις.

 

Αν χρειάζεστε βοήθεια με το ηλεκτρονικό ISO, μη διστάσετε να  επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εμπειρία της Enverse, εγγυάται την υλοποίηση της βέλτιστης λύσης για την επιχείρησή σας.

Τηλεφωνήστε μας στο 28 11 10 60 67 ή χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.