Τι Κάνουμε;

Πως το κάνουμε;

Η συνεργασία μαζί μας γίνεται κάπως έτσι:

Έναρξη Συνεργασίας/Ορισμός Εκπροσώπου
Η έναρξη της συνεργασίας μας ξεκινάει με την αποδοχή της προσφοράς μας. Ακολουθεί ο ορισμός εκπροσώπου της επιχείρησής σας. Ο εκπρόσωπός σας είναι ο άνθρωπος που θα μας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και θα εγκρίνει τη δουλειά μας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας
Δημιουργία/Ανασχεδιασμός Οργανογράμματος
Με την βοήθεια εκπρόσωπου της επιχείρησής σας,  δημιουργούμε ή ανασχεδιάζουμε το οργανόγραμμα της επιχείρησής. Το οργανόγραμμα είναι η βασική δομή που μας υπαγορεύει τα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστούμε στη συνέχεια για εργαστούμε πάνω στις Διαδικασίες και τις απαιτήσεις του προτύπου
Καταγραφή Διαδικασιών/Διεργασιών
Kαταγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου. Καταλήγουμε σε μία λίστα διαδικασιών με τους υπεύθυνους υλοποίησης (process owners). Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι η μέτρηση ικανοποίησης πελάτη, η αξιολόγηση προμηθευτών, η συντήρηση εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης κα
Ανάπτυξη Διεργασιών
Για κάθε Διεργασία ξεχωριστά αναπτύσσουμε την εντυπολογία που χρειάζεται ή το αντίστοιχο λογισμικό, εκπαιδεύουμε το προσωπικό, επιθεωρούμε τις τεκμηριωμένες πληροφορίες και ενσωματώνουμε τις βελτιώσεις που μπορεί να προκύψουν.
Επιθεώρηση από Εξωτερικό Φορέα
Η ώρα της κρίσης… Μετά την εγκατάσταση όλων των Διαδικασιών, καλούμε εξωτερικό διαπιστευμένο φορέα για την επιθεώρηση του Συστήματος Ποιότητας.

Συγχαρητήρια είστε πλέον μια πιστοποιημένη επιχείρηση

Ανάλυση Αποτελεσμάτων/Μέτρηση Ικανοποίησης
Mετράμε την δικής σας ικανοποίηση από τη συνεργασία μας

eTQMsuite

H πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης συστήματος ποιότητας eTQMsuite  είναι μια καινοτόμα εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει στην enverse και την παραμετροποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες σας

Με την χρήση λογισμικού αντί των εντύπων ποιότητας έχετε σημαντικά οφέλη:

Δυνατότητα συμπλήρωσης εντύπων απομακρυσμένα από smartphones, tablets κλπ.
Μείωση πολυπλοκότητας διαδικασιών
Μείωση των εντύπων
Άμεση ανάλυση δεδομένων
Δυνατότητα διάδρασης με διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ google maps, viber, gmail)

Πόσο θα σας κοστίσει;

Το συμβουλευτικό κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος ποιότητας εξαρτάται από τον αριθμό των προτύπων που θέλετε να εγκαταστήσετε, το μέγεθος της επιχείρησής σας και το υφιστάμενο επίπεδο τεκμηρίωσης. Για να προκύψει χρειάζεται να γίνει διαγνωστική μελέτη στην επιχείρησή σας.  Στον παρακάτω πίνακα έχουμε τυποποιήσει το είδος της συνεργασίας που μπορούμε να παρέχουμε σε τρία πακέτα αυξανόμενης παροχής υπηρεσίας.

Basic

159,9/ μήνα
 • 2 Συναντήσεις (Διαδικτυακές ή στο χώρο μας)
 • 2 Παραδοταίες Διαδικασίες
 • 2 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • 1 Εκπαίδευση

Advanced

319,9/ μήνα
 • 4 Συναντήσεις (Διαδικτυακές ή στο χώρο μας)
 • 4 Παραδοταίες Διαδικασίες
 • 4 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • 2 Εκπαιδεύσεις

Premium

639,9/ μήνα
 • 8 Συναντήσεις (Διαδικτυακές ή στο χώρο μας)
 • 8 Παραδοταίες Διαδικασίες
 • 8 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • 4 Εκπαιδεύσεις

Custom

Ζητήστε Προσφορά

  Επικοινωνήστε Μαζί μας