Στρατηγικός Σχεδιασμός: Όραμα, Αποστολή, Στόχοι

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Όραμα, Αποστολή, Στόχοι

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Όραμα, Αποστολή, Στόχοι  – ποιες είναι οι διαφορές τους;

Παρόλο που ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση, είναι συχνό φαινόμενο υψηλά στελέχη να μην γνωρίζουν κάποιους από τους θεμελιώδεις ορισμούς.

Έτσι ίσως να  αρκούνται στην απλή εκτέλεση εργασιών. Ενώ ο ρόλος τους είναι να ταιριάξουν αυτές οι εργασίες στη μεγάλη στρατηγική εικόνα.

Ετοιμάσαμε έναν γρήγορο οδηγό που αναλύει την πυραμίδα, από το όραμα που βρίσκεται στην κορυφή, μέχρι τη δράση που βρίσκεται στην βάση της.

Όραμα

Το όραμα και η αποστολή συχνά συγχέονται. Εάν κοιτάξετε τι δημοσιεύουν οι περισσότερες εταιρείες στους ιστότοπούς τους, σχετικά με το όραμα και την αποστολή τους, τις περισσότερες φορές δεν θα καταλάβετε τη διαφορά!

Το όραμα είναι μια ειδυλλιακή άποψη για μια μελλοντική δυνατότητα, σε σχέση με το έργο της εταιρείας.

Για παράδειγμα το Όραμα ενός φιλανθρωπικού οργανισμού θα μπορούσε να είναι “Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στον κόσμο που να πεινάει”.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ ή ακόμη περισσότερο μπορεί να μην εξαρτάται καν από τον ίδιο  τον οργανισμό.

Αποστολή

H Αποστολή καθορίζει τους θεμελιώδεις σκοπούς ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, περιγράφοντας συνοπτικά γιατί υπάρχει και τι κάνει για να συμβάλει στο όραμά της.

Για παράδειγμα η αποστολή την NIKE είναι να προσφέρει έμπνευση και καινοτομία σε όλους τους αθλητές στον κόσμο.

Στόχος

Ο στόχος εξετάζει τον τρόπο επίτευξης της αποστολής.

Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα.  Για να είναι ένας στόχος υλοποιήσιμος θα πρέπει να είναι S.M.A.R.T. Δηλαδή

Specific – Συγκεκριμένος
Measurable – Μετρήσιμος
Achievable – Επιτεύξιμος
Relevatn – Σχετικοί με τους σκοπούς του οργανισμού
Time-Based Goals – Οριοθετημένος Χρονικά.

Αν έχετε ορίσει συγκεκριμένους τέτοιους στόχους για την επιχείρησή σας, είστε σε καλό δρόμο. Συχνά οι στόχοι επιμερίζονται σε συγκεκριμένα ενδιάμεσα ορόσημα (milestones)

Ένα κλασικό παράδειγμα στόχου για μια εταιρία είναι “Αύξηση πωλήσεων 10% μέσα στο έτος”

Ενέργειες – Πλάνο Δράσης

Για να είναι ολοκληρωμένο ένα σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλάνο δράσης. Μια σειρά από ενέργειες που θα στοχεύουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, που θα βοηθήσει στην εταιρική αποστολή να επιτύχει το όραμά της.

Αν χρειάζεστε παραπάνω συμβουλές για τον στρατηγικό σχεδιασμό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλεφωνήστε μας στο 28 11 10 60 67 ή χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.